GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA?

Konferencja jest bezpłatna i ma charakter hybrydowy.

Stacjonarnie
Aula im. Roberta Schumana
Audytorium Maximum UKSW
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Jak dojechać do UKSW?

Online
Link do konferencji zostanie wysłany tylko do osób zarejestrowanych.

ZGŁOSZENIE

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

PROGRAM KONFERENCJI


10.00 Rejestracja i kawa

11.00-11.25 ​rozpoczęcie konferencji z wprowadzeniem

11.25-12.25 Wykład 1 z pytaniami
Wpływ traumy na funkcjonowanie mózgu oraz skutki neurologiczne, jakie niesie doświadczenie traumy związanej z przemocą seksualną w wieku dziecięcym, nastoletnim oraz u osób dorosłych.
prof. Marek Kaczmarzyk

12.30-13.30 Wykład 2 z pytaniami
Jak obchodzić się z traumą? Jakie są współczesne narzędzia, a od czego się odchodzi, jak wygląda proces terapeutyczny? Co na ten temat mówią współczesne badania i praktyki?
Agata Kulczycka

13.30-14.30 Lunch

14.40-15.45 Panel dyskusyjny prezentujący stronę praktyczną pracy z ofiarami przemocy seksualnej i rzeczywistość traumy – dobre i trudne przykłady

15.45 ​​Ewaluacja i przyszłość

16.30 Zakończenie

Udział w konferencji po zarejestrowaniu się - program, stacjonarnie lunch, kawa i przekąski - jest bezpłatny.

MÓWCY

prof. Marek Kaczmarzyk
Agata Kulczycka
dr Anna Czyżkowska
Małgorzata Słomka
dr Gustaw Sikora
dr Grzegorz Giemza

ORGANIZATORZY

Organizatorem konferencji jest Fundacja Alegoria. Działa od 2017 roku i wyrosła na współpracy z lokalnym środowiskiem w Tarnowie, a obecnie działa na skalę ogólnopolską. Jest miejscem, w którym toczy się twórczy dialog, służący budowaniu kultury relacji i wspólnego działania. W ramach jej działalności powstają programy spotkań, dyskusji, warsztatów, konferencji i debat, które rozwijają sferę psychologiczną, emocjonalną i duchową oraz tworzą więzi i relacje.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
ks. dr Wojciech Kućko
ks. dr Grzegorz Giemza
Anna Pęcak
Bożena Giemza

KONTAKT

kontakt@alegoria.org
www.alegoria.org
W sprawie dodatkowych pytań dotyczących konferencji: 693 58 24 24.

Fundusz Sprawiedliwości

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.